Algemene voorwaarden

 1. Lidmaatschap:
  1. Het lidmaatschap bij Salon Society is geldig voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van inschrijving.
  2. Het lidmaatschap kan jaarlijks worden verlengd, mits de vereiste contributie tijdig wordt voldaan.
 2. Betaling:
  1. De betaling van het lidmaatschapsgeld dient voorafgaand aan het lidmaatschapsjaar te worden voldaan.
  2. Alle betalingen dienen in de valuta te geschieden zoals vermeld op de factuur van Salon Society.
  3. Betalingen worden niet terugbetaald, ongeacht de omstandigheden. Dit geldt ook in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap.
 3. Lidmaatschapsvoordelen:
  1. Als lid van Salon Society heeft u recht op alle voordelen die zijn opgenomen in het lidmaatschapspakket.
  2. Salon Society behoudt zich het recht voor om lidmaatschapsvoordelen en -privileges op elk moment te wijzigen of aan te passen.
 4. Lidmaatschapsbeëindiging:
  1. Leden kunnen hun lidmaatschap beëindigen door schriftelijk contact op te nemen met Salon Society.
  2. Er worden geen restituties verleend voor ongebruikte lidmaatschapsperioden bij beëindiging van het lidmaatschap.
 5. Privacy en gegevensbescherming:
  1. Salon Society respecteert de privacy van haar leden. Persoonlijke gegevens worden behandeld volgens het privacybeleid van Salon Society.
  2. Leden stemmen ermee in dat Salon Society contact met hen kan opnemen met betrekking tot lidmaatschapsgerelateerde communicatie en aanbiedingen.
 6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden:
  1. Salon Society behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Leden worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.
 7. Copyright en gebruik van leveranciersinformatie:
  1. Alle informatie en inhoud over leveranciers die op het openbare platform van Salon Society worden weergegeven, zijn eigendom van de respectieve leveranciers en kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.
  2. Het is niet toegestaan om de informatie en inhoud over leveranciers die beschikbaar is gesteld op het openbare platform van Salon Society te reproduceren, distribueren, wijzigen, publiceren, overdragen, verkopen of op enige andere wijze te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectievelijke leveranciers.
  3. Salon Society fungeert als een platform voor het presenteren van leveranciersinformatie aan het publiek en heeft geen eigendomsrechten over de inhoud van leveranciers.
  4. Leveranciers die informatie op het platform van Salon Society plaatsen, verlenen Salon Society het recht om deze informatie te tonen aan het publiek op de website van Salon Society gedurende de overeengekomen periode.
 8. Hyperlinks naar websites van leveranciers:
  1. Deze site kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door derden, zoals leveranciers. Deze hyperlinks worden uitsluitend ter informatie van de gebruiker verstrekt.
  2. Salon Society aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of kwaliteit van de websites waarnaar wordt gelinkt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is geheel voor eigen risico van de gebruiker.
  3. Salon Society is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de hyperlinks naar websites van derden.
  4. Gebruikers wordt aangeraden om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de websites van derden te raadplegen voordat ze deze bezoeken of gebruiken.
 9. Gebruik van foto’s op pagina’s van leveranciers:
  1. Salon Society kan foto’s en afbeeldingen tonen op de pagina’s van leveranciers om hun diensten te illustreren en te promoten.
  2. Salon Society erkent dat de foto’s en afbeeldingen op de pagina’s van leveranciers eigendom kunnen zijn van de respectieve leveranciers of fotograaf, en deze kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.
  3. Het gebruik van foto’s en afbeeldingen op de pagina’s van leveranciers is uitsluitend bedoeld voor promotionele doeleinden op de website van Salon Society.
  4. Elk ongeoorloofd gebruik, kopiëren, verspreiden of wijzigen van deze foto’s en afbeeldingen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de respectieve leveranciers of fotograaf.
  5. Salon Society is niet verantwoordelijk voor enige schending van auteursrechten met betrekking tot de foto’s en afbeeldingen op de pagina’s van leveranciers. Leveranciers en fotografen worden geacht verantwoordelijk te zijn voor het verkrijgen van de benodigde toestemming en rechten met betrekking tot deze foto’s.
 10. Contactinformatie:
  1. Leveranciers kunnen contact opnemen met Salon Society via e-mail op shop@salon-weddings.be voor vragen, verzoeken of zakelijke correspondentie.
  2. Bezoekers van de website en andere gebruikers kunnen contact opnemen met Salon Society via e-mail op info@salon-weddings.be voor vragen, feedback of algemene communicatie.

Door lid te worden van Salon Society, gaat u akkoord met de bovenstaande Algemene Voorwaarden. Het is belangrijk dat u deze voorwaarden zorgvuldig doorleest en begrijpt voordat u lid wordt. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.